Användning av LEA Pusslet

LEA Pusslet utvecklades för att hjälpa barn att utveckla öga-hand-koordinationen och för att lära dem att matcha och nämna pusselbitar. Dessa pusselbitar är samma symboler som senare används för att testa barnets synförmåga. Genom att leka med LEA Pusslet blir barnet vant vid testsituationen som sedan kan utföras hemma eller på läkarmottagningen redan vid 1½-2 års ålder i stället för den nu vanliga 3-4 års åldern. Det är bäst att hålla LEA Pusslet som en specialaktivitet lik gemensamma sagostunder. På detta sätt är barnet intresserat varje gång när man använder pusslet.

Använd den färggranna sidan av pusslet i början för att utveckla begreppet "likadant" och/eller namn på formerna. När barnet är vant vid formerna använd den svartvita sidan av pusslet.

  1. Täck pusslet förutom ringen och låt barnet försöka sätta ringklossen på sin plats, först med kraft, senare med skicklighet.

  2. Tack sedan pusslet förutom fyrkanten och låt barnet försöka få den fyrkantiga klossen på sin plats.

  3. Lämna både den runda och den fyrkantiga urholkningen synliga och låt barnet placera båda klossarna på sina platser.

  4. Gör barnet bekant med både husklossen och äppelklossen på samma sätt. Till slut rar barnet leka med alla fyra pusselbitar samtidigt.

LEA-pusselbitar


FörraIndexNästa