Stimulering

Synfunktionen kan vara så svårt störd att en baby eller ett äldre barn inte alls är medveten om sin syn. För att aktivera synens användning i hjärnfunktioner måste synstimuleringen vara mycket starkare än vad som är vanligt i normala leksituationer. Stimuleringen skall vara starkare, väl strukturerad och tydlig. Under stimuleringen observerar man barnet noggrant för tecken av överstimuleringen, ökad frekvens i pulsen eller andningen, även ökat svett. Överstimuleringen skall man undvika och stimuleringen skall likna en normal lek- och kommunikationssituation.


Vanliga leksaker
Glänsande objekt
Randiga flaskvärmare
Julgransdekorationer 1
Julgransdekorationer 2
Julgransdekorationer 3
Leksaker som lyser
Street-hockey-bollen
'Black-light'-stimulering
Disko HeidiStäng fönstret